Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

...známe cenu vaší nemovitosti...

Oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí. Zaručujeme odbornost, diskrétnost,  nezávislost a nezaujatost. Oceníme nemovitost dle vašich potřeb v termínu dle požadavků.  Oceníme majetek pro dražby, soudní spory, insolvenční řízení, vypořádání majetku, daňové  řízení, atd..

"…nejsme krejčovský salón  - neděláme posudky na míru…"

Ve spolupráci s renomovaným znaleckým ústavem Vám nabízíme komplexní nabídku služeb z oblasti oceňování a znaleckých posudků.

Oceníme mimo jiné:

  • stroje, přístroje a technologické celky
  • nehmotný majetek (know-how, goodwill) a majetková práva
  • movitý majetek
  • podnik nebo jeho část
  • akcie a podíly v obchodních společnostech
  • cenné papíry
  • pohledávky

Ing. Petr Parma

- Znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a  odhady nemovitostí

- Člen Komory soudních znalců České republiky

- Certifikovaný odhadce majetku Společností pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s.

Podklady pro ocenění

Zašlete nám, co chcete ocenit a pro jaký účel, a my Vám sdělíme seznam nutných podkladů, které si budete muset připravit. Standardně je nutné doložit aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy.

Dalšími podklady mohou být např. nájemní smlouvy, projektová dokumentace, stavebněprávní dokumentace, listiny k věcným břemenům, atd.

podklady

Princip ocenění nemovitostí

Běžně se klient setká s posudky, jejíž výsledkem je:

1) stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) majetku (viz. cena obvyklá), nebo
2) stanovení ceny dle cenového předpisu (viz. cena zjištěná)

Rozdíl mezi výsledky u dvou bezchybných znaleckých posudků při ocenění stejného majetku může být značný. Je tak nutné přesně definovat účel zpracování znaleckého posudku. Ve znalecké praxi však dochází k záměně ceny zjištěné a ceny obvyklé (tržní hodnoty), resp. cena zjištěná je deklarována jako tržní hodnota. Tato neinformovanost, případně pochybení znalce může značně poškodit jednu ze zúčastěných stran, případně finančně poškodit klienta. Výpočet ceny zjištěné se sestává z několika výpočtů dle prováděcí vyhlášky. Oproti tomu stanovení ceny obvyklé je pouze na zkušenosti znalce a jeho znalosti trhu s nemovitostmi.

Reference

Kromě stovky rodinných a bytových domů, pozemků a bytových jednotek jsme oceňovali například:

Kontaktujte nás

Ing. Petr Parma

Dolení Paseky 74
463 43 Světlá pod Ještědem

Kromě výše uvedeného jsem prakticky denně v kanceláři centru Liberce.

posudky@petrparma.cz

+420 737 714 520